top of page

BETALINGSVOORWAARDEN EN AANVULLENDE INFORMATIE:

Studievoorwaarden


1. De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Instituut voor Woonkunde en de student.


2. De overeenkomst
De student aanvaardt het aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending kan zowel per post als via de mail plaatsvinden. Het Instituut voor Woonkunde bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk of via mail.  De student aanvaardt het aanbod ook wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij het Instituut voor Woonkunde.


3. Eigendom

Het per post ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus/opleiding eigendom van de student. De student is hiervoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij het Instituut voor Woonkunde berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut voor Woonkunde. 

4.Lesgeld

Na de aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient een week voor aanvang van de cursus Woonkunde te zijn voldaan op rekeningnummer NL 39 RABO 012.85.13.489 t.a.v. Woonwijzer Instituut o.v.v. uw naam. Graag ontvangen wij bij het ‘kenmerk’ van uw betaling de datum van de cursus Woonkunde en het niveau. Terugbetaling van de inschrijfkosten bij annulering van de deelname is helaas niet mogelijk. 

Bij de cursus Woonkunde  zijn de volgende zaken inclusief

  • Gratis privéparking

  • All inclusieve ( lesmateriaal/ koffie / thee /frisdrank/ lunch)

  • Stalenmateriaal

Afronding Woonkunde Niveau A & B met een certificaat.
U kunt zo altijd aantonen dat u de cursus Woonkunde met succes heeft gevolgd. 

 

Officieel Instituutsdiploma Woonkunde Niveau C & D

Na succesvolle afronding Niveau C & D ontvangt u een beroepsbranche- erkend diploma. 
Deze studies zijn door de brancheverenigingen aangemerkt als kwalitatief, waardoor u voldoende kennis en vaardigheden opdoet welke nodig zijn om het beroep als woonkundige met succes uit te oefenen. 


 

bottom of page